MicroFund là một thành phần trong hệ sinh thái tài chính

Chúng tôi hợp tác với các Tổ chức tài chính, P2P Lending Platform, các Doanh nghiệp đang kinh doanh ở Việt Nam với mọi quy mô.

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Nắm bắt nhanh sức khỏe Báo cáo tài chính để tìm cách cải thiện.

Gia tăng cơ hội nhận được các khoản vay ưu đãi từ các Ngân hàng liên kết với MicroFund.

Gia tăng cơ hội được Nhà cung cấp tin tưởng và tăng Hạn mức trả chậm tiền hàng.

Doanh nghiệp vừa và lớn

Có thêm công cụ đánh giá sức khỏe của bạn hàng là các DN Nhỏ & Siêu nhỏ với thời gian nhanh chóng và chi phí thấp nhất.

Gia tăng cơ hội hợp tác với các Ngân hàng để cùng tài trợ vốn cho DN Nhỏ & Siêu nhỏ, phân tán rủi ro công nợ.

Ngân hàng & P2P Lending Platform

Có thêm công cụ đánh giá tín dụng, có thể kết hợp với Xếp hạng tín dụng nội bộ hiện hữu.

Rút ngắn tối thiểu ½ thời gian thẩm định đối với các DN Nhỏ & Siêu nhỏ vay món nhỏ.

Giảm thiểu rủi ro hoạt động nhờ kết nối dữ liệu tự động, và phê duyệt tín dụng với mô hình Chuyên gia kết hợp Máy tính.

Doanh nghiệp Nhỏ & Siêu nhỏ

❖ Sức mạnh BCTC của DN ở mức Mạnh, Trung bình hay Yếu?
❖ Các chỉ số tài chính của DN có quá xa so với mức trung bình ngành?
❖ Tình hình các Doanh nghiệp với ngành nghề và quy mô tương đương trên địa bàn và trên toàn quốc.
❖ Năng lực cạnh tranh (PCI) của Tỉnh hiện nay đang ở đâu?
❖ Mức vốn lưu động cần thiết bổ sung trong năm tới.

Xem thử trong vòng 1 phút

Doanh nghiệp Vừa & Lớn

❖ Sức mạnh BCTC của DN Vệ tinh ở mức Mạnh, Trung bình hay Yếu?
❖ Mức vốn lưu động cần thiết bổ sung trong năm tới của mỗi DN Vệ tinh.
❖ Các DN Vệ tinh có mối quan hệ về sở hữu không?
❖ Các DN Vệ tinh có từng phát sinh nợ thuế, hoặc có dấu hiệu ngưng hoạt động?

Xem thử trong vòng 1 phút

Ngân hàng & P2P Lending Platform

❖ Hoàn toàn có thể Back-test mô hình trong ngày để tin tưởng và hợp tác chính thức.
❖ Lựa chọn điểm Cut-off phù hợp với Khẩu vị rủi ro và kết quả Back-test.
❖ Kết nối API với hệ thống phê duyệt hiện hữu, hoặc triển khai Phê duyệt trước (Pre-Approve) cho khách hàng ngay trên Website của Ngân hàng, dựa trên kết quả FS Strength, kết hợp thông tin CIC và Tài sản bảo đảm
❖ Tham khảo các thông tin về Nhóm khách hàng liên quan, và dấu hiệu ngưng hoạt động
❖ Đánh giá danh mục định kỳ, hỗ trợ công tác Early Warning System

Đăng ký dùng thử